Amazing Grace – Ân điển diệu kỳ

 

Amazing grace – Ân điển diệu kỳ


 

amazing grace

 

How sweet the sound – Ôi âm thanh ngọt ngào !

That saved a wretch like me – Đã cứu vớt sự tan vỡ như tôi

I once was lost, but now I’m found – Tôi đã từng là kẻ bị lạc, nhưng tôi đã được tìm thấy

Was blind, but now I see – Đã mù lòa, nay được thấy

‘Twas grace that taught my heart to fear – Chúa là Ân điển mà đã dạy trái tim tôi biết kính sợ

And grace my fears relieved – Và ân điển hóa giải sự sợ hãi của tôi

How precious did that grace appear – Quí giá biết bao ân điển đó được tỏ ra

The hour I first believed – Thời giờ lần đầu tôi tin nhận

My chains are gone – Xiềng xích của tôi không còn nữa

I’ve been set free – Tôi đã được tự do

My God, my Savior has ransomed me – Chúa tôi, sự Cứu rỗi đã cứu chuộc tôi

And like a flood His mercy reigns – Và nhân từ Ngài ngự trị như dòng nước lũ

Unending love, amazing grace – Tình yêu mãi mãi, ân điển diệu kỳ

The Lord has promised good to me – Chúa đã hứa điều tốt đẹp cho tôi

His word my hope secures – Lời Ngài đảm bảo hi vọng của tôi

He will my shield and portion be – Ngài là khiên đỡ và là phần của tôi

As long as life endures – Cho tới chừng cuộc sống còn tồn tại

[2x]

My chains are gone – Xiềng xích của tôi không còn nữa

I’ve been set free – Tôi đã được tự do

My God, my Savior has ransomed me – Chúa tôi, sự Cứu rỗi của tôi đã chuộc tôi

And like a flood His mercy reigns – Và Sự nhân từ ngự trị như dòng nước lũ

Unending love, amazing grace – Tình yêu vĩnh cửu, ân điển diệu kỳ

The earth shall soon dissolve like snow – Trái đất rồi sẽ tan chảy như băng tuyết

The sun forbear to shine – Mặt trời sẽ dừng rọi soi

But God, Who called me here below, – Nhưng Chúa, Người đã kêu gọi tôi ở dưới này

Will be forever mine. – Sẽ mãi là của tôi

Will be forever mine. – Sẽ mãi là của tôi

You are forever mine. – Sẽ mãi là của tôi

 

Tạm dich: HQ

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s